پاسخ به سوالات رایج درباره واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ سال

گروه ایرنا زندگی – بر اساس مطالعات انجام شده واکسن سینوفارم و پاستوکووک برای تزریق به گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال مورد تایید قرار گرفته است. اما نگرانی ها درباره پیامدهای احتمالی این داروهای پیشگیرانه از ابتلا به کرونا و سویه امیکرون تمامی ندارد. از ۴ هفته گذشته تاکنون ترزیق داوطلبانه این واکسن واکنش‌های زیادی را در بر داشته است. در این گزارش بر اساس نظر متخصصان ویروس شناسی انستیتو پاستور و کمیته ملی مقابله با کرونا به رایج ترین سوالات والدین در این باره پاسخ داده شده است.