تشریح برنامه‌های مشترک آموزشی ۳ وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش‌وپرورش

معاون آموزشی وزیر علوم از تدوین برنامه مشترک آموزشی بین سه وزارتخانه متولی اصلی آموزش یعنی علوم، بهداشت و آموزش و پرورش در کشور خبر داد.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات تفاهم‌نامه سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش در حوزه آموزش اشاره و اظهار کرد: ما برای اینکه معتقد هستیم مسئله آموزش در همه ارکان جامعه مفهوم دارد و دستگاه‌های اجرایی کارخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها و … به موضوع آموزش به صورت ناخواسته توجه دارند و بخشی با عنوان آموزش را ثبت کرده‌اند، اما از طرف دیگر متولی دوره‌های رسمی آموزش سه وزارتخانه فوق هستند و این تفاهم‌نامه به منظور دستیابی به وحدت رویه و هم‌افزایی در حوزه آموزش تدوین شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه تفاهم‌نامه فوق به امضای سه وزیر علوم، بهداشت و آموزش و پرورش رسیده است. این تفاهم‌نامه با پیگیری‌های نسبتاً جدی روز گذشته مورد وفاق سه وزارتخانه قرار دارد.

معاون آموزشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم‌نامه فوق ما از سال آینده با یک تعامل و همبستگی فکری بین سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش که متولی دوره‌های آموزشی در سطوح پیش از دانشگاه و پس از دانشگاه هستند، فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی را تعریف خواهیم کرد. ضمن اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز در پرتو چنین سیاست‌هایی باید در این راستا برنامه خود را تعریف کنند. همچنین تعیین “دهه سرآمدی آموزش” در تاریخ نظام آموزشی نیز می‌تواند به این موضوع کمک کند و تأثیرگذار باشد که از سوم تا دوازدهم اردیبهشت ماه هر سال به عنوان این دهه تمامی دستگاه‌های اجرایی به تبیین مسائل آموزشی بپردازند و سیاست‌ها و راهکارهای ارتقای آموزش را تشویق کنند تا دست اندرکاران ذیربط متوجه اهمیت این آموزش شوند.