گسترش همکاری با شرکت نفت بصره عراق در برنامه مناطق نفتخیز جنوب

نیایش-خوزستان: در دیدار مدیرعامل شرکت نفت بصره با مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر همکاری و تعامل گسترده دو مجموعه تاکید شد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این دیدار که در حاشیه نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز برگزارشد با اشاره به مجاورت‌های معنوی و فرهنگی بین دو کشور از حضور مدیران ارشد شرکت نفت بصره در نمایشگاه ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدواریم مراودات و مناسبات بین دو کشور در زمینه‌های مختلف صنعت نفت به شدت پررنگ شود.
احمد فاضل دهیم معاون مدیرعامل شرکت نفت بصره نیز در این دیدار از همکاری متقابل استقبال کرد و گفت: برای گسترش همکاری‌ها برنامه‌ها و راه‌های متعددی وجود دارد که امیدواریم به بهترین نحو انجام شود.
بررسی حضور شرکت‌های توانمند ایرانی در کشور عراق، اعزام تیم‌های کارشناسی زمین‌شناسی و مهندسی نفت به منظور مطالعه میادین مشترک به صورت منظم، انجام بازدیدهای مختلف دو شرکت از تأسیسات و تجهیزات دو مجموعه به منظور تبادل تجربیات و انتقال دانش و فناوری، ارائه آموزش های تخصصی در حوزه تعمیر ماشین آلات دوار به کارشناسان شرکت نفت بصره و انتقال تجارب در زمینه ساخت داخل و بومی سازی کالاها از جمله موارد پیشنهادی برای همکاری های بیشتر این دو شرکت عنوان شد.
شایان ذکر است مدیران ارشد شرکت نفت بصره عراق پیش از این دیدار از برخی معاونت‌های مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مرکز آموزش و فنون، بخش تعمیرات کارگاه مرکزی اهواز و همچنین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز بازدید به عمل آوردند.”