نمایندگان طرفدار رئیسی حالا از او انتقاد می‌کنند

گروه سیاسی: نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس بیان کرد: اگر مشکلمان را با دنیا حل نکنیم به نظر من هر نوع تصمیمی برای اقتصاد بگیرند مشکلات داخلی را به سادگی قابل حل نمی کند.
 

مسعود پزشکیان تاکید کرد: هیچ کشور و قومی نتوانسته دور خود را حصار بکشد بعد موفق و پیروز شود. کشورهایی پیروز شدند که توانسته اند تعامل ایجاد کنند و ارتباط داشته باشند. بدون ارتباط، توسعه امکان پذیر نیست. اگر دور خودمان حصار بکشیم مشکل پیدا خواهیم کرد و اقتصاد رونق پیدا نمی کند. وقتی نمی توانیم با دنیا از لحاظ بانکی ارتباط داشته باشیم نباید انتظار موفقیت داشته باشیم. هنوز فکر می کنند بدون برجام  و گفتگو می توانند مشکلات مردم را حل کنند، خب اگر بد است، یک دفعه پاره کنید و تمامش کنید این نماینده در باره اینکه آیا مجلسی ها پذیرفته اند که مسیر بدون تعامل موفقیت آمیز نیست؟، اظهار داشت: خیر، بحث هایی در مجلس به گوش می رسد که در این مسیر نیست، هنوز فکر می کنند بدون برجام  و گفتگو می توانند مشکل را حل کنند ، بهتر است راهی را که می خواهند، بروند تا مشکل مردم حل شود، نه اینکه بگویند هم حرف زدیم هم حرف نمی زنیم. این نوعی که حرف می زنیم را طرف مقابل  قبول نمی کند، از ابتدا هم می دانیم قبول نمی کند. پس راه حل بعدی که مطمئن هستید اگر با آنها نباشید مشکلات حل می شود را بروید. نایب رئیس مجلس قبل گفت: از یک طرف به برجام فحش می دهند از طرف دیگر می گویند به برجام بر می گردیم، بالاخره برجام خوب است یا بد؟ اگر بد است، یک دفعه پاره کنید و تمامش کنید و اگر خوب است ادامه دهید و با تعاملات مشکلات مردم را حل کنید. 
پزشکیان درباره شنیده شدن انتقادهایی از سوی نمایندگان موافق دولت به عملکرد رئیسی در صحن علنی، گفت: بحث هایی که در صحن شکل می گیرد و از سوی طرفداران دولت است از این باب بوده که بسته اقتصادی وجود ندارد، حتی تصور می کنم اگر بسته اقتصادی هم ارائه شود چون قرار است در محیط بسته اجرا شود نمی تواند مشکلات کشور را برطرف کند.