تصمیمی درست برای رقابتی‌کردن فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

میثم بهرامی – کارشناس مسائل بین المللی: سازمان بورس اخیرا تصمیماتی جدید برای صندوق های سرمایه گذاری اتخاذ کرده که اجرای آن می تواند به رقابتی کردن فعالیت این صندوق ها منجر شود.

همیشه این سوال وجود داشت که چرا صندوق های سرمایه گذاری کارمزدی ثابت دریافت می کنند و نتیجه عملکرد آن ها هیچ تاثیری بر کارمزدی که از سرمایه گذار می گیرند ندارد.

کارمزد صندوقی که نصف شاخص کل بورس بازدهی دارد به همان اندازه است که صندوقی با بازدهی دو برابر شاخص کل دریافت می کند.

این موضوع باعث می شود صندوق ها نیازی به رقابت با یکدیگر نداشته باشند و هر کدام فارغ از اینکه وضعیت بازار چگونه است و سایر صندوق ها چه عملکردی دارند، با خیال آسوده کار خود را انجام دهند و نگرانی بابت رقمی که قرار است به عنوان کارمزد دریافت کنند نداشته باشند.

البته امکان مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری برای همه سرمایه گذاران وجود داشت و هر کسی می توانست با مقایسه عملکرد صندوق ها، پول خود را وارد صندوقی کند که بازدهی بهتری داشته. اما با وجود چنین امکانی، بسیاری از مردم آگاهی نسبت به وجود آن نداشتند و اکثرا پول خود را نزد صندوق هایی می گذاشتند که متعلق به بانک ها یا کارگزاری های بزرگ و معروف بودند.
با تصمیمات جدید سازمان بورس، شاید همچنان در بر همان پاشنه بچرخد و بخش اعظم نقدینگی که مقصد آن صندوق های سرمایه گذاری است همچنان به سمت همان صندوق ها برود، اما تفاوت ماجرا اینجاست که دیگر صندوقی که عملکردی ضعیف تر از شاخص کل دارد، کارمزد کمتری دریافت می کند و صندوق های کوچک می توانند با ثبت عملکرد خوب، کارمزد خود را ارتقا دهند و حتی به سطح صندوق های معروف برسانند.

با نهادینه شدن این موضوع، کم کم صندوق های کوچک هم جان می گیرند و تلاش بیشتری برای ثبت عملکرد بهتر خواهند داشت. نتیجه آن هم به سود مردم است و در بعضی صندوق ها، سودی که نصیب سرمایه گذار می شود بیشتر خواهد بود.

مهم ترین دستاورد مصوبه جدید این است که صندوق ها از حالت انفعال خارج می شوند و از آنجا که با ثبت عملکرد بهتر، کارمزد بیشتری دریافت می کنند، تمام تلاش خود را خواهند کرد که سود بیشتری به سرمایه گذاران برسانند تا از محل همان سود، کارمزد بیشتری دریافت کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

تا پیش از این کارمزد صندوق های سرمایه گذاری ۲ درصد بوده اما بر اساس مصوبه جدید سازمان بورس، کارمزد ثابت صندوق ها از ۲ به ۱٫۵ درصد کاهش داشته و در عوض، صندوقی که بازدهی بیشتری نسبت به شاخص داشته باشد، ۱۰ درصد همان بازدهی را به عنوان پاداش دریافت می کند.