خوزستان ، با خوزش یا با خیزش

 رضا رضائی . پژوهشگر ارتباطات – حرف زدن و نوشتن و گفتن و شعر سرودن و قصه پردازی در مورد خوزستان چیزی نیست که هیچگاه تمامی داشته باشد و هرگز نمی توان با قلم و زبان و هنر به این خطه از میهن عزیز ادای دین و احترام کرد و از طرفی هم، تعریف موقعیت فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی، ژئوپلیتیکی ، تاریخی و …این استان همیشه قهرمان در حد بضاعت این قلم نیست.

اما آنچه که می‌شود به‌اختصار گفت ، نه در مورد خوز ( نیشکر ) خوزستان ، که در مورد خیز خوزستان است که طی دوران معاصر نشان داده است که اگر اتفاق بیفتد حتما دلائل بسیار قانع کننده ای دارد و عواقب آن نیز بسیار تاثیر گذار است.مثلا خیزی که این استان برداشت برای توقف نفت در دوران انقلاب و شکستن کمر حکومت فاسد و طاغوتی ، خیزی که برداشت تا از تمامیت ارضی مملکت با اهدای زیباترین گل های خود دفاع کند و آنچنان عمل کرد که تاریخ شرمنده ی ایثار خوزستان شد،یا خیزی که برداشت تا در تولیدات صنعتی و کشاورزی ( با تمام محرومیت ها )، به جایی برسد که کشور آباد و خودکفا و مردم کشور در رفاه و آسایش زندگی کنند.

از طرف دیگر نباید آن خیز ها را با خیزش اجتماعی که بخشی یا همه ی مردم این استان را ممکن است در بر بگیرد، اشتباه بگیریم چرا که خوزستان سالهاست چون بغض در گلو مانده است و تا کنون هزاران مطلب توسط نمایندگان مردم و سمن ها و خود مردم گفته شده و به گوش همه ی کشور رسیده ، هرچند که برخی در حد سوپاپ تخلیه ی انرژی نهفته در لایه های مختلف اجتماعی بودند اما وضعیت بحرانی خوزستان از نظر آب و خشکسالی و ریز گرد و فقر و محرومیت و سوء مدیریت به درجه ی هشدار رسیده وچنانچه حاکمیت و حکومت و حکمرانان صدای این اعتراضات را نشنوند ویا بخواهند با مسکن آن را آرام کنند ، چه بسا مثل آتش زیر خاکستر شعله بکشد.

فراموش نکنیم که ماهیت جغرافیایی این جلگه ی زرخیز، چنان است که همواره مورد طمع بیگانگان بوده و اگر زر از آن استخراج می‌شود، باید در تقسیم زر، حداقل به اندازه ی نقش آن در تولید ناخالص ملی، سهمی برای زندگی مردم و آسایش و رفاه آن هم به‌دنبال داشته باشد و نباید به این استان فقط نگاه بهره کشی داشت و به نیازها و انتظارات حداقلی آنها نیز بی توجه بود.

بحران کمبود آب و مطالبه ی حق آبه ی  قانونی و شرعی و اخلاقی و انسانی خوزستان، چیزی نیست که نشود با خیر و خوشی و سلامتی از آن عبور کرد و قطعا مردم فهیم و هوشیار آن سرزمین اهورایی اجازه ی هیچ گونه فتنه انگیزی را نخواهند داد، اما خوب است که صبوری این مردم را بیش از این محک نزنند و به قول جناب خان خطاب به آقای شمخانی ” مسئولین باید به اصالت اولیه ی خود برگردند “.

والسلام.

# خوزستان را در یابیم

# خیزش خوزستان و هشدارهای آن

# مسئولیت اجتماعی و رساندن صدای محرومیت خوزستان