ستاره‌ها و مرگ؛ پایان چراغ‌های آسمان کجاست؟

برای هزاران سال، ستاره شناسان این ایده را داشتند که چراغ‌های آسمان ثابت و غیرقابل تغییر هستند. حتی وقتی مشخص شد که این چراغ‌ها در واقع اجسام فیزیکی مانند خورشید هستند، یکی از فرضیه‌های اصلی اخترفیزیکدانان این است که آن‌ها طی میلیون‌ها و میلیاردها سال تغییراتی داشته‌اند. هنگامی که ستارگان بزرگ که بارها از خورشید بزرگ‌تر هستند به پایان عمر خود می‌رسند تغییراتی بزرگ در آن‌ها رخ می‌دهد و سطحی از انفجار را ایجاد می‌کنند که در صدها میلیون سال نوری فاصله هم قابل مشاهده است. اما برخی از ستارگان هستند که که به یکباره ناپدید می‌شوند. گروهی از ستاره‌شناسان بعد از دهه‌ها مشاهده تلاش کرده‌اند تا ببینند آیا چنین مواردی اتفاق می‌افتند یا خیر.