جنگ‌های فضایی؛ واقعیتی از آینده

بعد از اینکه زمین، دریا و هوا عرصۀ نبردهای بین‌المللی شدند به نظر می‌رسد حالا باید منتظر بروز جنگ در فضا باشیم. بحث در مورد استفاده نظامی از فضا این روزها بیش از گذشته مطرح است. نیروی فضایی تازه تأسیس ایالات متحده در حال وارد شدن به منازعاتی جدی بر سر حوزۀ نفوذ در فضا است. همۀ این شواهد به ما می‌گویند که بروز درگیری فضایی چندان هم چیز عجیب و غریبی نیست و بعید نیست بزودی شاهد چنین درگیری‌هایی باشیم.