گزارش تصویری حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در محل سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) استانداری خوزستان جهت پاسخگویی به سوالات و درخواستهای مردم در حوزه برق