تغییر نایب رییس بانوان فدراسیون بدنسازی

به گزارش ایسنا، طی حکمی از سوی عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نسرین شاه محمدیان به عنوان سرپرست نایب رییسی بانوان منصوب شد.

در این حکم آمده است: 

سرکار خانم نسرین شاه محمدیان

با سلام؛

احتراما نظر به مراتب تعهد،تخصص،سوابق و تجربیات ارزنده  سرکار عالیه و به استناد ماده ۸ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری به موجب این حکم بعنوان “سرپرست نائب رئیسی بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهور اسلامی ایران”  منصوب می شوید.

انتظار دارم با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید.

تدوین برنامه عملیاتی (تقویم ورزشی) در بخش بانوان منطبق با برنامه راهبردی فدراسیون.

برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت های بانوان در سطح کشور ترویج و توسعه رشته مربوطه در قشر بانوان با رویکرد همگانی.

 برنامه ریزی و تعیین نیازهای مختلف در زمینه های آموزش، برنامه های فرهنگی.

 برگزاری اردوها و مسابقات استانی طبق برنامه عملیاتی.

 شناسایی فرصت ها و آماده سازی تیم های بانوان در رشته های مختلف جهت حضور در مسابقات و رویدادهای ملی.

نظارت بر رعایت پوشش مصوب ورزشکاران و انطباق پوشش اسلامی با استانداردهای بین المللی رشته مربوطه.

برگزاری جلسات مشترک با نواب رئیس بانوان هیأت های فعال در استان ها.

سایر وظایف محوله وفق قوانین و مقررات موجود.

امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و استعدادهای موجود، در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و مؤید باشید.

انتهای پیام