مجری سیما: این فهرست موافق هم داره؟

گروه سیاسی: محمد دلاوری (مجری صدا و سیما) در توئیتی به انتشار لیست تائید صلاحیت‌ها واکنش نشان داد و نوشت: فهرست شورای نگهبان موافق هم داره؟ خود رئیسی هم که مخالفه.