جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۹۷

سی و سومین جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران با اعلام جوایز بزرگ این دوره آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، ۱۵۸ فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی ۱ میلیارد ریالی، ۱۵۸ فقره کمک هزینه خرید خودرو ۳۰۰ میلیون ریالی، ۱۵۸ فقره کمک هزینه ۵۰ میلیون ریالی سفر به عتبات عالیات و ۱۰۰۰ فقره کمک هزینه خرید صنایع دستی ۱۰ میلیون ریالی جوایز بزرگ این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران است.

بر اساس این گزارش، تمامی خیر اندیشان، هموطنان و مشتریان گرامی برای مشارکت در امر نیک قرض الحسنه و بهره مندی از جوایز ارزنده این دوره از قرعه کشی فرصت دارند تا ۹۷٫۱۲٫۲۸ نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام کنند.

در قرعه کشی بابت هر ۵۰ هزار ریال در هر روز، یک امتیاز برای سپرده گذاران منظور می شود.

ضمناً شرکت در قرعه کشی جوایز قرض الحسنه پس انداز منوط به حفظ حداقل موجودی ۵۰۰ هزار ریال طی ۹۰ روز متوالی از تاریخ ۹۷٫۱٫۱ تا پایان وقت اداری ۹۸٫۳٫۲۷ (۹۰ روز پس از آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی)، مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی ۵۰۰ هزار ریال در روز برگزاری قرعه کشی و دارا بودن حساب های با کد ملی معتبر است.