گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از وضعیت برق رسانی به شهرها و روستاهای شوش