راز خودکشی پسر ۷ ساله از پشت بام

 پلیس کالیفرنیا پسری ۷ ساله را که توسط پدرش در حال شکنجه شدن بود و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد نجات داد.گزارش پلیس محلی حاکی از آن است که پدر ۳۲ ساله این کودک، ۱۰ ساعت در روز او را مورد شکنجه های وحشتناک و ضرب و شتم قرار می داد و پسر ۷ ساله را وادار می کرد تا از سطل زباله غذا بخورد.همسایه ها که شاهد این شکنجه ها بودند زمانی که این کودک قصد خودکشی از پشت بام خانه را داشت متوجه شدند و از پلیس درخواست کمک کردند.زمانی که ماموران به محل حادثه اعزام شدند توانستند جان این کودک را قبل از خودکشی از مرگ نجات دهند.گفتنی است که پدر این کودک به جرم کودک آزاری دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت.در حال حاضر رسیدگی به این پرونده آغاز شده است