مراجعه ۲۰۳ خوزستانی با عارضه تنفسی به بیمارستان‌ها در پی بارندگی

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه ۲۰۳ نفر با عارضه تنفسی به مراکز درمانی زیر مجموعه این دانشگاه در پی بارندگی‌های خوزستان خبر داد.

فرهاد حمزه‌لویی  اظهار کرد: در پی بارندگی‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته تا صبح امروز  ۲۰۳ نفر با عارضه تنفسی به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: ۱۷۴ نفر از این تعداد به صورت سرپایی درمان شدند. ۱۴ نفر نیز در بخش ویژه و ۱۵ نفر در بخش‌های بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.