آمستردام مینیاتوری

«چشم انداز چشم پرنده برای خلق اثر مینیاتوری ضروری است. این عکس‌ها از روی سقف‌ها، جرثقیل‌ها، از داخل هواپیما و حتی بالون گرفته شده است.»

آمستردام با اندازه‌ای جدید، عنوان کتابی از یک عکاس هلندی به نام جاسپر لئونارد است که به تازگی منتشر شده است. او در این کتاب تصاویری هوایی از این شهر اروپایی را گنجانیده که با نگاه کردن به آن‌ها تصور تخیلی و مینیاتوری بودن شهر به دست می‌دهد.
لئوناردو بزرگترین چالش برای تهیه این کتاب را یافتن ابزاری برای عکسبرداری هوایی بیان کرده است.
او می‌گوید: «چشم انداز چشم پرنده برای خلق اثر مینیاتوری ضروری است. این عکس‌ها از روی سقف ها، جرثقیل ها، از داخل هواپیما و حتی بالون گرفته شده است.»

منبع: گاردین