معاون رییس جمهور

افتتاح کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری با حضور معاون رییس جمهور

با حضور معاون رئیس جمهور کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری اینترنت اشیا خوزستان در اهواز افتتاح شد. به گزارش روزان، ارسلان قنواتی با اشاره به افتتاح نخستین کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری اینترنت اشیا در ایران که امروز دوشنبه ۲۲دی ماه در اهواز افتتاح شد، اظهار کرد: پارک های علم و فناری معمولا قراردادهای همکاری […]