دهباشی: نمکی و ملک‌زاده باجناق هستند

گروه سیاسی: حسین دهباشی، فعالان رسانه‌ای مدعی ارتباط فامیلی وزیر بهداشت با معاون مستعفی خود شد.

دفاع سخنگوی وزارت بهداشت از معاون مستعفی وزیر بهداشت
دکتر سیماسادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت در دفاع از دکتر رضا ملک‌زاده معاون مستعفی وزیر بهداشت گفت: دکتر ملک‌زاده یک چهره ماندگار و دانشمند بین‌المللی است که از موقعیت خودش هیچ‌وقت سوءاستفاده نکرد، او فقط نتوانست خواسته‌های وزیر را اجرا کند.
….