محمد شریعتمداری: کاغذ روزنامه در لیست گروه یک کالاهای اساسی قرار می‌گیرد

محمد شریعتمداری: کاغذ روزنامه در لیست گروه یک کالاهای اساسی قرار می‌گیرد

15 مرداد 1397 13:13

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در لیست کالاهای گروه یک کالاهای اساسی قرار می‌گیرد

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاغذ چاپ، تحریر و کاغذ روزنامه به منظور تامین ارز ترجیحى و حمایت از فعالیت‌هاى فرهنگى و رسانه‌اى در لیست کالاهاى گروه یک کالاى اساسى و ضرورى قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این لیست بزودی پس از اعلام نظر وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت از سوی وزارت صنعت و معدن اعلام خواهد شد.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما