بیرکار برای تدریس به ایران نمی‌آید؟ / چرا دانشمندان امروز ایران مثل محصلان دوره قاجار نیستند؟ (فیلم)

بیرکار برای تدریس به ایران نمی‌آید؟ / چرا دانشمندان امروز ایران مثل محصلان دوره قاجار نیستند؟ (فیلم)

14 مرداد 1397 11:42

بازهم خبرهای خوشحال‌کننده‌ای از موفقیت‌های امثال کوچر بیرکار خواهیم شنید. اما چرا ما باید هربار حسرت حضور دوباره و فعالیت آن‌ها را در ایران داشته باشیم؟

 

shareاشتراک گذاری

نظرات شما