ابتکار: اگر مشکلات بودجه‌ای سازمان بهزیستی حل شود می‌تواند به وظایف خود عمل کند

ابتکار: اگر مشکلات بودجه‌ای سازمان بهزیستی حل شود می‌تواند به وظایف خود عمل کند

3 مرداد 1397 10:53

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر مشکلات بودجه‌ای بهزیستی حل شود می‌تواند به وظایف خود عمل کند.

معصومه ابتکار در صحن علنی مجلس در موافقت با ماده شش لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: در حال حاضر سازمان بهزیستی شبکه اورژانس اجتماعی را در چند سطح از کشور تاسیس کرده است و ما هم اکنون بیش از 400 مرکز اورژانس اجتماعی داریم.

وی با اشاره به تلفن تماس 123 از اورژانس اجتماعی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های بهزیستی مجلس باید از بهزیستی حمایت کند چرا که بر اساس این برنامه‌ریزی‌‌ها، بهزیستی در حال توسعه خود بر اساس برنامه ششم است و یکی از بهترین روش‌های مداخله در آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: بند شش این لایحه یکی از مهمترین بندهاست و دولت هم آمادگی و زیرساخت‌های آن را دارد در برنامه ششم هم به این موضوع تاکید شده و اگر مشکلات بودجه‌ای بهزیستی حل شود می‌تواند به وظایف خود عمل کند.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما