شکوفایی اقتصادی در گرو فرهنگ ایران زمین /  فرهنگ است که می‌تواند دریچه‌های ارتباط ما را با جهان باز کند

شکوفایی اقتصادی در گرو فرهنگ ایران زمین / فرهنگ است که می‌تواند دریچه‌های ارتباط ما را با جهان باز کند

16 تیر 1397 8:41

اگر می‌خواهیم شکوفایی اقتصادی داشته باشیم حتما باید از حوزه فرهنگ آغاز کنیم. محال است ما بتوانیم تنظیم رابطه منطقی با خود و جهان داشته باشیم و بستر فرهنگی آن بستر مناسبی نباشد. این فرهنگ است که می‌تواند دریچه‌های ارتباط ما را با سطح جهان باز کند و به اقتصاد، شکوفایی و خلاقیت ببخشد و امکان توسعه ملی را فراهم کند. هر نوع توسعه‌ای که زیرساخت‌های فرهنگی آن فراهم نباشد، محکوم به شکست است و این اصلا ولخرجی و ضایع کردن بیت‌المال نیست، بلکه مجموعه این کار حتما لازم است.

 ایران امروز با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه است. در این دوره کار کردن در حوزه فرهنگ و هنر هم سخت است و هم مورد انتقاد قرار می‌گیرد که وقتی اقتصاد کشور روبراه نیست، چرا این همه برای فرهنگ و هنر هزینه شود؟ این پرسش در حالی مطرح شد که همزمان با بالا رفتن نرخ ارز و برخی مشکلات اقتصادی، منتخب ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران در سه شهر روسیه به اجرای برنامه پرداخت.

 قهرمان سلیمانی رایزن فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه به این پرسش چنین پاسخ داد: من فکر می‌کنم اگر می‌خواهیم شکوفایی اقتصادی داشته باشیم حتما باید از حوزه فرهنگ آغاز کنیم. محال است ما بتوانیم تنظیم رابطه منطقی با خود و جهان داشته باشیم و بستر فرهنگی آن بستر مناسبی نباشد. این فرهنگ است که می‌تواند دریچه‌های ارتباط ما را با سطح جهان باز کند و به اقتصاد، شکوفایی و خلاقیت ببخشد و امکان توسعه ملی را فراهم کند. هر نوع توسعه‌ای که زیرساخت‌های فرهنگی آن فراهم نباشد، محکوم به شکست است و این اصلا ولخرجی و ضایع کردن بیت‌المال نیست، بلکه مجموعه این کار حتما لازم است.

او همچنین اضافه کرد: بسیاری از اتفاقات دنیا را دیدیم که در ظاهر با عنوان توسعه زیرساخت‌های اقتصادی آغاز شده اما چون بستر فرهنگی آن فراهم نبوده به شکست انجامیده است. به ویژه در موقعیت جدید احتیاج داریم این دست کارها حتما انجام شود. 

shareاشتراک گذاری

نظرات شما