مردم امسال کمتر موز خوردند

مردم امسال کمتر موز خوردند

29 خرداد 1397 10:28

آمار گمرک حاکی از آن است که در دوماهه نخست سال جاری واردات موز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

 بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی دو ماهه، در این مدت 82 هزار و 208 تن موز سبز به صورت تازه یا خشک کرده به ایران وارد شده است که ارزش آن به 85 میلیون و 911 هزار دلار می‌رسد.

واردات موز در دو ماهه نخست امسال 1.66 درصد از وزن کل واردات انجام شده و 1.26 درصد از ارزش کل واردات انجام شده به ایران را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 128 هزار و 290 تن موز به ارزش 98 میلیون و 752 هزار دلار به ایران وارد شده بود که در آن زمان 2.49 درصد از وزن واردات انجام شده و 1.46 درصد از کل واردات ایران مربوط به این محصول بود.

مقایسه آمار واردات موز سبز به صورت تازه یا خشک کرده در دو ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش 32 درصدی واردات از لحاظ وزنی و کاهش 13 درصدی از لحاظ ارزش واردات این محصول است.

با توجه به اینکه وزن واردات موز در دو ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 32 درصد کاهش یافته است و تولید موز در ایران رقمی نیست که بتواند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تامین کند، می‌توان گفت که نیاز به واردات موز کاهش پیدا کرده یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که در سال جاری موز کمتری به ایران وارد شده و مردم کمتر موز می‌خورند.

بر اساس این آمار، قیمت هر کیلو موز وارداتی در این مدت حدود یک دلار بوده است.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما