میرازیی نیکو: اگر تجمعات با رعایت قوانین  برگزار شود نشانگر دموکراسی است

میرازیی نیکو: اگر تجمعات با رعایت قوانین برگزار شود نشانگر دموکراسی است

28 خرداد 1397 11:2

یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: اگر تجمعات به طور منظم و با رعایت قانون از سوی مجری قانون و تجمع کنندگان برگزار شود می‌توان گفت یکی از پایه‌های قانون اساسی اجرا شده است.

قاسم میرزایی نیکو با اشاره به تعیین محل‌هایی از سوی هیات وزیران برای برگزاری تجمعات در تهران بیان کرد: بر اساس قانون  احزاب و قانون اساسی هر کس و گروهی حق برگزاری تجمعات دارد، اما در قانون جای مشخصی برای آن تعیین نشده است. حال آنکه این مکان‌ها از سوی دولت مشخص شده از نظر من ما به یک آیین‌نامه نیز نیاز داریم  که دولت نیز حتما آیین نامه آن را خواهد داد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در شهرهای دیگر مکانی برای برگزاری تجمعات تعیین نشده است؟ گفت:  من فکر می کنم چون اولویت با  تهران وچند کلان شهر است این امر از تهران آغاز شده است . البته در این زمینه طرحی در کمیسیون شوراها مطرح شده و آن طرح شهرستان‌های با جمعیت را در بر می‌گیرد. از نظر من نیاز به جلسه هماهنگی بین وزارت کشور، کمیسیون ماده 10 احزاب،  مجلس و هیات دولت داریم تا به یک جمع بندی رسیده و تکلیف موضوع را مشخص کنیم.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد:  بر اساس قانون احزاب هر گروه و حزبی می تواند در خواست تجمع و راه‌پیمایی دهد و این درخواست به  کمیسیون ماده 10 احزاب ارجاع داده می‌شود. این کمیسیون مرکب از افرادی از قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، یک نفر از سوی وزیر کشور و دو نماینده از احزاب  ملی و استانی است که در این کمیسیون به درخواست‌ها رسیدگی می‌شود. از نظر من جاهایی که دولت معرفی کرده است نیاز به مسائل تکمیلی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان ضرورت دارد تا در صدور مجوزهای احتمالی تسریع شود بیان کرد: ما همیشه سعی خود را می کنیم که در کوتاه ترین زمان  وظرف یک هفته درخواست‌های داده شده رسیدگی شود.

میرزایی نیکو تصریح کرد: اگر تجمعات به شکل منظم و قابل برنامهریزی و رعایت حق و حقوق هر دو طرف و همچنین رعایت قانون از سوی مجری قانون و هم کسانی که درخواست تجمعات داده‌اند برگزار شود می‌توان گفت که یکی از پایه‌های دموکراسی و اجرای قانون اساسی اتفاق افتاده است .

shareاشتراک گذاری

نظرات شما