تشکیل انجمن‌های میراث فرهنگی در سراسر استان خوزستان

تشکیل انجمن‌های میراث فرهنگی در سراسر استان خوزستان

1 خرداد 1397 9:57

مسئول دبیرخانه‌ انجمن‌های میراث‌ فرهنگی استان خوزستان گفت: انجمن‌های میراث‌ فرهنگی با هدف حمایت از میراث‌ فرهنگی و اجرای وظایف ذاتی سازمان میراث‌ فرهنگی در سراسر استان تشکیل می‌شوند .

سید امید نوری با بیان این مطلب اظهار کرد: در سال 1395 شورای‌ عالی میراث‌ فرهنگی اساسنامه انجمن‌های میراث‌ فرهنگی را بازنگری و به‌ تصویب رساند که به موجب این اساسنامه انجمن‌های میراث‌ فرهنگی زیر نظر سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری تشکیل می‌شوند. 
  
وی ادامه داد: هدف اصلی از تشکیل انجمن‌های میراث‌ فرهنگی ایجاد زمینه برای حمایت از میراث‌ فرهنگی توسط افرادی دانست که در استان، شهرستان، روستا و بخش خود مسئولیت است.

نوری افزود: برای دست‌یابی به نتایج بهتر، آموزش و شناساندن میراث‌فرهنگی، جلسات انجمن میراث‌فرهنگی به صورت شهرستانی نیز برگزار می‌شود.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما