علی خرم در گفتگو با «روزان»: دولت نیازمند حمایت عملی و اجرایی است

علی خرم در گفتگو با «روزان»: دولت نیازمند حمایت عملی و اجرایی است

17 اردیبهشت 1397 10:57

روزان: علی خرم، عضو بنیاد امید ایرانیان در گفتگویی با «روزان» به ارزیابی جریان سازی‌های علیه دولت در آستانه
سخنرانی ترامپ درباره برجام می‌پردازد. موضوعی که طی چند روز اخیر زمینه مناسبی را فراهم کرده تا اصول‌گرایان و
چهره‌های نزدیک به این جریان چون حدادعادل مذاکرات هسته‌ای را با همان ادبیات سابق دلواپسانه مورد انتقاد قرار داده و
مخالفت‌های خود را با روحانی تشدید کنند. خرم در این خصوص به ما چنین توضیح می‌دهد که « من هنوز عقیده دارم که
آقای روحانی و تیم او می‌توانند مشکلات کشور را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی حل کنند. اما این مسئله
مشروط به آن است که از دولت حمایت شود و این حمایت صرفا نباید در شعار و حرف خلاصه شود. باید همه جریان‌های
سیاسی و نهادها و مسئولان در تمام عرصه‌ها از دولت حمایت کنند و بستر را فراهم کرده تا دولت بتواند اهداف خود را عمل
کند.»
*طی چند روز گذشته دوباره موج جدیدی از تخریب‌ها علیه دولت آغاز شده است و این بار برجام بهانه‌ای شده است تا
منتقدان دولت روحانی را به چالش کشانده و به نوعی یک فضای ناامید کننده را در جامعه رواج دهند. شما این مسئله را
چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه برخی منتقدان یا مخالفان به‌صورت مستمر علیه دولت موضع‌گیری کرده و بارها و بارها عملکرد و دستاوردهای
دولت را مورد انتقاد قرار دهند صرفا یک رفتار تخریبی و جناحی تلقی شده و نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. ممکن
است منتقدان بارها و بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و در این روزهای باقیمانده مدام تاکید کنند که دولت در خصوص
این توافق‌نامه اشتباه کرده و از ابتدا نباید به آمریکایی‌ها اعتماد می‌کرد. اما نباید فراموش کرد که اصل و ماهیت برجام و
مذاکرات هسته‌ای به ما کمک کرد تا از اعتبار و جایگاه بین المللی خود در برابر جریان سازی‌ها علیه جمهوری اسلامی
استفاده کنیم. بنابراین نباید از این واقعیت و نکته مهم غافل شد. نکته دیگر آن است که هنوز نمی‌توان به‌صورت قاطعانه
درباره برجام پیش بینی خاصی را ارائه کرد. تصور من بر این است که هر اتفاقی درباره برجام ممکن است. در واقع همان
طور که می‌توان از احتمال لغو برجام صحبت کرد، می‌توان به تمدید آن نیز احتمالی را در نظر گرفت. بنابراین از حالا
اظهارنظر و موضع‌گیری سریع زود است . مضاف بر اینکه نباید از این مسئله برای اهداف جناحی و سیاسی و داخلی خود
استفاده کرده و از طریق آن دولت را نزد اذهان عمومی زیر سوال برد.
*از نظر شما عملکرد دولت در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجه تا چه اندازه نسبت به دولت یازدهم تغییر کرده است؟
من تصور می‌کنم که عملکرد دولت روحانی در چهار سال ابتدایی تا حدودی نسبت به دولت دوازدهم بهتر بوده است. البته
این مسئله تاحدودی هم منشا داخلی و هم منشا بین‌المللی دارد ولی آنچه که اهمیت دارد، اگرچه عملکرد دولت دوازدهم نسبت
به دولت یازدهم تاحدودی کمرنگ‌تر بوده است ولی دلیلی ندارد که برخی جریان‌های سیاسی به‌صورت مداوم سیاست
خارجه دولت روحانی مورد توهین و تخریب قرار می‌دهند. به ویژه آنکه چنین روند و رویکردی به منافع ملی ما چه در
عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی ضربه می‌زند.
*در نهایت فکر می‌کنید دولت روحانی با تمام موانع و جریان سازی هایی که علیه آن می‌شود، امکان موفقیت در حل
مشکلات و مطالبات عمومی را دارد؟
من هنوز عقیده دارم که آقای روحانی و تیم او می‌توانند مشکلات کشور را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی
حل کنند. اما این مسئله مشروط به آن است که از دولت حمایت شود و این حمایت صرفا نباید در شعار و حرف خلاصه شود.
باید همه جریان‌های سیاسی و نهادها و مسئولان در تمام عرصه‌ها از دولت حمایت کنند و بستر را فراهم کرده تا دولت
بتواند اهداف خود را عمل کند. من در این خصوص به موضوع مذاکرات هسته‌ای اشاره می‌کنم که نمونه خوبی برای این
مسئله بود. در این رابطه به خاطر داریم که همه مسئولان و جریان‌های سیاسی از دولت حمایت کردند و در نهایت دیدیم که
ما توانستیم درباره برجام به نتیجه مطلوب خود دست پیدا کرده و تحریم‌های هسته‌ای را لغو کنیم.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما