داریوش قنبری در گفتگو با «روزان»: نقد تخریبی سرانجامی جز ناامیدی ندارد

داریوش قنبری در گفتگو با «روزان»: نقد تخریبی سرانجامی جز ناامیدی ندارد

16 اردیبهشت 1397 11:31

 
روزان: داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری در گفتگویی با «روزان»، ضرورت و اهمیت
حمایت از دولت را چنان مورد تحلیل قرار می‌دهد که « نقد دلسوزانه و مشفقانه می‌تواند به نتایج و دستاوردهای
مهم و ارزشمندی ختم شود. چراکه زمانی امکان دارد دولت در یک مسئله دچار اشتباه یا اشکال باشد که این موضوع
را می‌توان با نقد دلسوزانه مطرح کرد و یک راه‌حل برای جلوگیری از آن بحران در نظر گرفت.» به گفته او،
زمانی که نقدها شکل تخریبی و جناحی به خود بگیرد، قطعا نمی‌توان به سرانجام آن امیدوار بود و صرفا نتیجه‌ای
جز تشدید اختلافات نخواهد داشت. قنبری در عین حال نیز اعتقاد بر این دارد که « یک جریان سیاسی خاص به جای
تضعیف جریان رقیب، امید مردم را هدف گرفته است و این باعث می‌شود که ارتباط مردم با مسئولان و اعتماد
جامعه به مسئولان رفته رفته دچار تزلزل شود. بنابراین باید به جای این رفتارها به سمت یک تغییر در جهت تقویت
منافع ملی قدم برداشت.»
*طرح برخی انتقادات از دولت به شکلی است که تصور می‌شود، نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد و همین
موضوع بیش از هر چیزی دولت دوازدهم را در کانون انتقادات قرار داده است. شما این ادبیات انتقادی علیه دولت
را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه متاسفانه برخی جریان‌های سیاسی همچنان در گفتار و عمل خود به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی تمامی
مشکلات از دولت مستقر نشات گرفته و هیچ راه‌حلی برای برون رفت از این مشکلات وجود ندارد، هیچ نتیجه مثبت
و مناسبی را برای جامعه و کشور به همراه ندارد، جز آنکه باعث می‌شود تا مردم نسبت به سرنوشت خود و
کشورشان دچار ناامیدی بشوند، آن هم در شرایطی که همان منتقدان و جریان هایی که به شدت علیه دولت موضع
گیری می‌کنند، بخشی از دلیل به وجود آمدن و تقویت مشکلات امروز هستند. در واقع سیاه نمایی‌ها هیچ گاه
نمی‌تواند به حل مشکلات کمک کند و راه اصلی حل مشکلات در آن است که ما واقعیات را بیان کنیم و در عین حال
نیز راه‌حل و راهکاری را برای برون رفت از این مشکلات توصیه کرده یا پیشنهاد دهیم.
*شما به مسئله امید در جامعه اشاره کردید. فکر می‌کنید ناامیدی مردم از دولت چه تبعاتی را در پی داشته باشد؟
یکی از مشکلات و معضلاتی که ما امروز شاهد آن هستیم‌، این است که جریانی تلاش می‌کند تا تمامی مشکلات را
به دولت وقت نسبت دهد. هدف آنان نیز چنین است که از این طریق پایگاه اجتماعی دولت و جریان‌های نزدیک به
آن از جمله اصلاح طلبان را دچار تزلزل و ضعف کنند که قطعا چنین سیاست‌ها و روش‌هایی برای مردم شناخته
شده است و امروز کمتر کسی دچار این ترفند‌ها می‌شود ولی آنچه که مهم بوده این است که این جریان به جای
تضعیف جریان رقیب، امید مردم را هدف گرفته است و این باعث می‌شود که ارتباط مردم با مسئولان و اعتماد
جامعه به مسئولان رفته رفته دچار تزلزل شود. بنابراین باید به جای این رفتارها به سمت یک تغییر در جهت تقویت
منافع ملی قدم برداشت.
*منتقدان دولت اعتقاد بر آن دارند که مسئولان دولتی همواره نسبت به نقد، دافعه و موضع گیری صریحی دارند. از
نظر شما دولت روحانی تا چه اندازه انتقاد پذیر است؟
هیچ کسی با نقد مخالف نیست و همه به این واقعیت و حقیقت اذعان داریم که نقد دلسوزانه و مشفقانه می‌تواند به نتایج
و دستاوردهای مهم و ارزشمندی ختم شود. چراکه زمانی امکان دارد دولت در یک مسئله دچار اشتباه یا اشکال باشد
که این موضوع را می‌توان با نقد دلسوزانه مطرح کرد و یک راه‌حل برای جلوگیری از آن بحران در نظر گرفت.
اما زمانی که نقدها شکل تخریبی و جناحی به خود بگیرد، قطعا نمی‌توان به سرانجام آن امیدوار بود و صرفا
نتیجه‌ای جز تشدید اختلافات نخواهد داشت.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما