پرداخت حقوق معلمان مشروط شد  / در ذکر مناقب بخشنامه 

پرداخت حقوق معلمان مشروط شد  / در ذکر مناقب بخشنامه  "انظباط مالی" آموزش و پرورش

8 اردیبهشت 1397 15:17

 آسیه سپهری- فعال مدنی

 
 
 
- امروز چون نتوانستم زنگ تدریسم را با برنامه تمرین بچه ها برای مسابقه جابجا کنم مدیر  به من تذکر داد!
- مدیر مدرسه ما گفت در کارنامه نباید نمره ای پایین تر از حد قبول باشد!
 برای ارزشیابی خودتون می گم!
-  به من گفت برای نمایشگاه روی کمک شما حساب کردم! می دانم اگر بگویم نه ارزشیابیم را ...
مثالهای زیادی از این دست که از زبان معلمان می شنویم حاکی از اعمال محدودیت هایی است بر معلم؛  معلمی که بر اساس شناختی که دارد نیک تر از باقی عوامل مدرسه می داند چگونگی تنظیمات و یا نحوه تدریسش در هر کلاس و تعاملش با هر دانش آموز چگونه باید باشد.
   بخشنامه جدید آموزش و پرورش که از اول اردیبهشت امسال اجرایی شده، هم می تواند محدودیت هایی را به معلمان تحمیل کند. در این بخشنامه آمده است: "به منظور مدیریت منابع انسانی و برقراری انضباط مالی از اول اردیبهشت ماه سال جاری، حقوق کارکنان کلیه واحدهای سازمانی از جمله معلم ها، منوط به تأیید کارکرد فرد است. مسئول ذیربط می بایست قبل از دهم هر ماه نسبت به بررسی و تأیید ابلاغ افراد تحت مدیریت خویش در سامانه eblagh.medu.ir مطابق موارد زیر اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت عدم تأیید، ابلاغ فرد از حالت تأیید در سامانه بکفا خارج شده و به تبع آن نام فرد از فهرست فرم شماره 1 خارج شده و امکان پرداخت حقوق وی وجود نخواهد داشت."
 بخشنامه جدید آموزش و پرورش محترم، مبنی بر پرداخت حقوق منوط به تایید عملکرد معلمان، جدای از منظر بحث معیشت و حقوقی این قشر که در نگاه اول جلوه می کند؛ مباحث جانبی دیگری را به ذهن متبادر می کند از جمله:
 - حق استقلال معلم در کلاس درس؛
 - حق شخصی معلم در برابر صیانت از نحوه تدریس و کلاس داری و چگونگی تعامل با  دانش آموزانش؛
-  سلیقه ای شدن گزارش عملکرد و در نتیجه تاثیر سلایق وبرخوردهای شخصی در حقوق و معیشعت معلمان.
  نکته قابل تأمل اینست که آیا  انظباط مالی بیشتر در گرو عملکرد معلم هاست یا در گرو عملکرد و تنظیمات بودجه مدیران از رده های پایین تا رده های بالای آموزش و پرورش؟!
آیا  به سرانجام رساندن پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان انظباط مالی را بیشتر برقرار می کند یا اعمال سلیقه شخصی هر مدیر در عملکرد زیردستانش؟
در هر صورت شاید بتوان کلمه مدیریت منابع انسانی را در این بخشنامه قابل قبول دانست؛ اما واژه ترکیبی "انظباط مالی" نه از جنبه حقیقی و نه از جنبه حقوقی پیش شرط لازم و کافی برای رسیدن به این هدف والا نخواهد بود
حسن ختام اینکه سپاسگذاریم از وزارت آموزش و پرورشی که نشان داد با اجرایی کردن این بخشنامه از اردیبهشت ماه به پیشواز هفته   بزرگداشت مقام معلم رفته  و شعارهای معلمان اعم از بازنشسته و شاغل در تجمعات و بیانیه های خود نسبت به بحث  معیشت و  کیفیت آموزش در مدارس و  ... را شنیده و در بخشنامه های خود لحاظ کرده است!
 
 
 
 

shareاشتراک گذاری

نظرات شما