حاشیه ای بر خودکشی نسیم اقدم، سلبریتی اینترنتی / فضای مجازی مرگ مدرن برای من واقعی 

حاشیه ای بر خودکشی نسیم اقدم، سلبریتی اینترنتی / فضای مجازی مرگ مدرن برای من واقعی 

29 فروردین 1397 10:46

«نسیم اقدم» یکی از سلبریتی های دنیاهای مجازی بود که کلی فالوور و افرادی را در دنیای مجازی جذب کرده بود؛ توهم توطئه مبنی بر فیلتر شدن و نادیده گرفتن او را تا مرز جنون و کشتن پیش برد. این فضای مجازی و بدون حد و مرز، زیبایی شناسی زندگی واقعی را حذف کرده و به جای آن خوراک نامناسب فرهنگی و اجتماعی به خورد انسانها می دهد.

دکتر سحرصنیعی، جامعه شناس سیاسی: خودکشی نسیم اقدم باعث شد تصویر و نگاه ما از دنیای مجازی به گونه ای دیگر تغییر مسیر دهد  و چرایی ها و سوال هایی برای مخاطب این دنیای واقعی ایجاد نماید؛ البته این در کوتاه مدت اتفاق می افتد و طبق مرسوم باز روال سابق پیگیری سلبریتی های اینیستاگرام یا صفحات مجازی با قدرتی بالاتر پیگیری و دنبال می شود. تکنولوژی و دنیای جدید اسلحه ای شده است برای کشتن من واقعی افراد جامعه. اغلب افراد جامعه بخصوص گردانندگان این صفحات از دنیای واقعی فاصله گرفته و در دنیای مجازی زیست می کنند با هزاران هزار فالوور(دنبال کننده ها) واقعی یا غیر واقعی.
کار آنها هر روز به اشتراک گذاشتن زندگی، خواب، خوراک، ورزش، سفرها، تفریحات، علایق و غیره شان است  که بیشتر مواقع لذت واقعی را هم از آنها نمی برند و در رویاهای خود بیشتر با آن سازگاری دارند؛ تمامی صفحات آنها از زیبایی ها سخن می گوید در حالی که وقتی وارد زندگی خصوصی آنها می شویم دیگر اثری از این زیبایی ها، لذت ها یا خوشی ها نمی بینیم.
 همین سبب شده تا افراد دیگر جامعه زندگی خود را شبیه این دسته از افراد و یا تا حدی به وضع موجود آنها نزدیک کنند و اگر نتوانند خود را شبیه شان کنند دچار افسردگی و نا امیدی می شوند؛ در حالی که خود این ستاره های مجازی دارای افسردگی ها و بیمارهای روانی کوچکی یا بزرگی هستند که از دید عموم مردم پنهان نگاهش میدارند یا به هیچ وجه پذیرای مشکلات روانی خود نمی .
 بیشتر این سلبریتی ها از وجود چنین مسائلی در هستی خود بی اطلاع و ناآگاه هستند؛ اما چونان با رنگ و لعاب از حوزه   عمومی یا خصوصی خود سخن می گویند که گویا آنها در بهشت و بقیه در جهنم زندگی می کنند و حتی این فیلم ها و حرکات خود را به عنوان سبک زندگی یا "لایف استایل" به بقیه جامعه تزریق می نمایند در حالی که نه تنها الگوی مناسبی نیستند بلکه بی اعتمادی، عدم ثبات شخصیتی و پنهان سازی وغیره را رواج می دهند.
 باید گفت متاسفانه جامعه شناسان و روانشناسان ما برای زندگی افراد در این دنیای مجازی بستری را فراهم نساخته و پیرامون این حجم گسترده   باورهای غلط و دروغین راه کاری را ارائه نکرده اند. 
«نسیم اقدم» یکی از این دنیاهای مجازی بود که کلی فالوور و افرادی را در دنیای مجازی جذب کرده بود و توهم توطئه مبنی بر فیلتر شدن و نادیده گرفتن او را تا مرز جنون و کشتن پیش برد. این فضای مجازی و بدون حد و مرز، زیبایشناسی زندگی واقعی را حذف کرده و جایگزین آن خوراک نامناسب فرهنگی و اجتماعی به خورد انسانها می دهد.
فضای مجازی  از منظر روانشناسی موجودیت فرد را تحت شعاع قرار داده و زوال عقل و تقلید بدون فکر را روز به روز به مخاطبینش القاء می کند که در فرآیند زمان سبب نابهنجاری گسترده و بدون توقف می شود و حتی نسلهای بعدی خود را درگیر وبیمار می سازد. 

 
 

shareاشتراک گذاری

نظرات شما