پسماندهای دارویی رودخانه‌های جهان را تهدید می‌کنند

پسماندهای دارویی رودخانه‌های جهان را تهدید می‌کنند

22 فروردین 1397 13:16

کارشناسان هشدار داده‌اند که پسماندهای دارویی رودخانه‌های سراسر جهان را در برگرفته‌اند.

کارشناسان می‌گویند: رودخانه‌های سراسر جهان مملو از پسماند داروهای نسخه‌ای و غیرنسخه‌ای شده‌اند که این روند بدون شک به محیط زیست آسیب وارد می‌کند.

به گفته کارشناسان درصورتیکه این روند ادامه پیدا کند میزان جذب مواد دارویی به جریان‌های آب پیش از سال 2050 میلادی حدود دو سوم افزایش پیدا می‌کند.

گروهی از متخصصان هلندی اظهار داشتند: بخش وسیعی از اکوسیستم آب‌های شیرین به دلیل انباشت مواد دارویی در معرض خطر بالقوه قرار دارند. مقدار قابل توجهی از داروها در سطح بسیار خطرناکی برای حیات وحش پیدا شده‌ است.

در این بررسی محققان از دیکلوفناک که یک داروی ضد التهابی رایج است به عنوان نمونه استفاده کردند تا وجود و گستردگی دیگر انواع داروها را در اکوسیستم آب‌های شیرین ارزیابی کنند.

اتحادیه اروپا و آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا داروی دیکلوفناک را تهدیدی برای محیط زیست شناخته‌اند. بیش از 10 هزار کیومتر از رودخانه‌های سراسر جهان حاوی سطحی از این دارو هستند که بیشتر از میزان استاندارد اعلام شده توسط اتحادیه اروپاست.

به گزارش روزنامه گاردین، مصرف جهانی دیکلوفناک بالاتر از 2400 تُن در سال است. چند صد تن از این دارو در پسماند انسانی باقی می‌ماند. همچنین 20 درصد از آن جذب اکوسیستم می‌شود و قسمتی از آن به اقیانوس‌ها می‌ریزد.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما