مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز: جلوگیری از عملیات تخریب و گود برداری ساختمان‌ها بدون حضور مهندس ناظر

  مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز: جلوگیری از عملیات تخریب و گود برداری ساختمان‌ها بدون حضور مهندس ناظر

23 اسفند 1396 17:2

اهواز- علی منصوری‌، مدیر‌عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز گفت: سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز‌، عملیات ساختمانی (تخریب و گودبرداری ) که بدون حضور مهندس در حال اجرا هستند را بر اساس قانون متوقف می‌کند.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز، علی منصوری با اشاره به اهمیت نظارت مهندس بر روند اجرای عملیات تخریب و گودبرداری افزود: متاسفانه تاکنون بارها شاهد تخریب ساختمان‌های مجاور محل تخریب و گوبرداری بوده‌ایم که موجب بروز مشکلات مختلف برای شهروندان و مدیران شهری شد.
مدیر‌عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز بیان کرد: به دلیل عدم اطلاع لازم‌، برخی گمان می‌کنند، وظایف مهندس ناظر نظارت بر اجرای ساختمان است و تنها وظیفه‌اش این است که بنای اجراشده را با نقشه تطبیق دهد اما وظایف مهندس ناظر ساختمان بسیار فراتر است.
وی در ادامه به وظایف مهم مهندس ناظر پرداخت و اظهار کرد: اجرای سازه نگهبان نیز یکی از بحث‌ها مرتبط با گودبرداری است. گودبرداری‌های غیر‌اصولی و بدون سازه نگهبان، ممکن است باعث آسیب دیدن ساختمان‌های مجاور و حتی تخریب یا ریزش گود شود. بررسی ساختمان‌های مجاور از لحاظ ترک‌خوردگی و شرایط مخاطره‌آمیز از وظایف مهندس ناظر ساختمان است. مهندس ناظر باید مرحله به مرحله ساختمان‌های مجاور را بررسی کند و در صورت مشاهده علائم ترک‌خوردگی یا نشست سریعا عملیات را متوقف و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد.
مدیر‌عامل بیان کرد: ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ‌، باید ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ مهندس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮرﺳﯽ می‌شود و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد‌ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮا شود.
 منصوری گفت: ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﯾﺪ 72ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداری آمادگی خود را برای اجرای عملیات تخریب و گودبرداری به ستاد سامان‌دهی پسماندهای ساختمانی ﺳﺎزﻣﺎن خدمات موتوری اعلام کند .
مدیر‌عامل در پایان گفت: امیدوار هستیم با اجرای اختیارات قانونی در حد توان از بروز حوادث ناگوار به‌دلیل تخریب و گودبرداری‌های فاقد مهندس ناظر جلوگیری شود.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما