خیابان نفت به نام

خیابان نفت به نام "مصدق" نامگذاری شد

22 اسفند 1396 14:11

اعضای شورای شهرتهران به تغییرنام خیابان نفت به نام "مصدق" رای مثبت دادند.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود به تغییر نام خیابان نفت  به نام "محمد مصدق" در آستانه 29 اسفند روز ملی  شدن صنعت نفت، رای  مثبت دادند.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما