جدیدترین میزان مصرف بنزین کشور در ماه پایانی سال

جدیدترین میزان مصرف بنزین کشور در ماه پایانی سال

21 اسفند 1396 10:3

جدیدترین میزان مصرف بنزین کشور حکایت از رشد هشت درصدی مصرف این فرآورده نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

بر اساس آخرین آمار میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای سال تا 19 اسفندماه 80 میلیون و 200 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (74 میلیون و 300 هزار لیتر) 8درصد رشد داشته است.

میانگین مصرف بنزین از ابتدا تا 19 اسفندماه  نیز 80 میلیون و200 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 74 میلیون و 300 هزار لیتر بوده حدود 7.5 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای سال تا 30 بهمن ماه 80 میلیون و 200 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (74 میلیون و 300 هزار لیتر) 8 درصد رشد داشته است.

همچنین میانگین مصرف بنزین از ابتدا تا انتهای بهمن ماه 77 میلیون و 900 هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 71 میلیون و ششصد هزار لیتر بوده حدود 8.5 درصد رشد داشته است.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما