تعدیل در دست اجرا

تعدیل در دست اجرا

20 اسفند 1396 21:19

حسن رسولی - عضو شورای شهر

نیروهای مازاد شهرداری مسئله‌ای است که باید برای برنامه‌ریزی با آن برخورد شود. رویکرد اصلاحی نیروی ساختاری شهرداری در آینده علاوه بر اینکه، معطوف به منافع عمومی شهروندان و مصالح سازمانی است، نسبت به سرنوشت نیروهای آزادشده بی‌تفاوت نخواهد بود. به عبارتی این دو تعارض را باهم هماهنگ خواهیم کرد.
اکنون ما در شهرداری و واحدهای تابعه با تراکم نیروی انسانی روبه‌رو هستیم که به لحاظ کیفی و کمی با نیازمندی‌های واقعی سازمان تناسب ندارد. برای همین در شهرداری از نظر منابع انسانی معماری مجدد و مهندسی تازه‌ سازمانی لازم است. این معماری طبق برنامه سوم شورای پنجم است که باید برای آن همفکری شود.
در حال حاضر این نیروهای مازاد هزینه بدون سود برای شهرداری هستند، این هزینه هم که در قالب حقوق کارکنان پرداخت می‌شود  از جیب مردم است. چراکه تراکم بیش‌ازحد نیروی انسانی تحمیل هزینه به زیان شهر است و هزینه‌های شهر هم از شهروندان تامین می‌شود. منافع سازمانی اقتضا می‌کند با کمترین حقوق و دستمزد، بیشترین بهره‌وری و کارآمدی را داشت.
اعضای اصول‌گرای شورای شهر باید درگذشته نگران این موضوع می‌شدند. همچنین رسانه‌های اصول‌گرا، بهتر است از دوستان اصول‌گرا در مورد استخدام بی‌رویه در سال‌های اخیر سوال کنند که دلیل این‌همه اضافه کردن نیرو چه بوده است؟ 
ما برای تعدیل نیرو طبق تبصره 4 قانون برنامه دوم توسعه شهر تهران که دوره چهارم شورای تهران تصویب‌شده است، عمل می‌کنیم. طبق این تبصره شهرداری و معاونت‌های آن می‌توانند 4 درصد کارکنان خود را از طریق قانون بازنشستگی، بازنشستگی تشویقی، بازخریدی و روش‌های دیگر قانونی کم کنند. البته در همین تبصره قانونی به مدیریت شهری اجازه داده‌شده است، سالانه 2 درصد نیروهای جوان متخصص موردنیاز سطوح مختلف سازمانی شهرداری را جذب و استخدام کند.
بنابراین آنچه توسط شهردار و معاون منابع انسانی برای تعدیل در دست اجراست طبق مصوبه شورای چهارم است و شهرداری با اجرای آن، انباشتگی نیرو نخواهد داشت.
طبق این مصوبه افرادی بازنشسته می‌شوند که دیگر نیاز به قرارداد ندارند. اما افرادی که شامل بازخرید یا بازنشستگی نمی‌شوند، قرار است طبق برنامه توسعه روش توانمندسازی برای آنها اجرا شود.
بالاخره افرادی که در سال‌های گذشته جذب شهرداری شدند، حق دارند ملاحظه انسانی، معیشتی و خانوادگی آنها در نظر گرفته شود. این مورد از الزامات و رویکردهایی است که شورا به آقای نجفی ابلاغ کرده است. این موضوع در برنامه سوم توسعه که اکنون تنظیم و تدوین آن در دستور کار است و از ابتدای سال 98 اجرا شود، لحاظ می‌شود.

بنابراین با ارتقای توانمندی‌های فردی، آموزش‌های حرفه‌ای و... برای آن گروه از نیروهای شهرداری که در ساختار کنونی شهرداری کارایی جدی ندارند در نظر گرفته‌شده. از این طریق اگر قراردادهای بعد از انقضا تمدید نشد با حمایت شهرداری و دستگاه‌های دیگر ازجمله سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، وزارت کار، تعاون و رفاه تامین اجتماعی و با ارائه تسهیلات شغل جدید برای آنها در نظر گرفته شود. به‌نوعی این افراد، اشتغال‌زایی و در حقیقت جابه‌جایی شغلی پیدا می‌کنند. ضمن اینکه آقای نجفی در آینده موظف خواهد شد، ماموریت های شهرداری را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کند که توانایی استخدام تعدادی نیروی شهرداری را داشته باشند. یعنی شهرداری تعدادی از نیروهای مازاد را به شرکت‌های پیمانکاری که در مناقصه برنده می‌شوند معرفی کند. اصلا یکی از شروط اولویت واگذاری شرکت‌ها همین است.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما