مدیریت سرمایه‌گذاری در منابع انسانی

20 اسفند 1396 21:16

لیلا محمودی‌وند -کارشناس مدیریت دولتی

مدیریت سرمایه انسانی رویکردی برنامه‌ریزی‌شده و استراتژیک برای مدیریت ارزشمندترین موارد سازمان و نیروی کار است. دستیابی به اهداف سازمان برای ارزیابی ارزش و کارآمدی سرمایه انسانی لازم است. برای ارزیابی سرمایه انسانی و اثربخشی آن، چندین رویکرد شناخته شده اما هنوز روش واحدی برای آن شناخته نشده است. در فرایند آموزش تحقیق در دانشگاه‌ها، بررسی مضامین مدرن و جدید که تحقیق روی آنها ادامه دارد، لازم است. هدف مقاله ما توضیح بعضی از سنجه‌های کارآمدی سرمایه انسانی و حل نمونه‌های عملی است که پیاده‌سازی احتمالی دانش در این حوزه را در آموزش موضوعات اقتصادی و بررسی تز دیپلم نشان می‌دهد.
کسب‌و‌کار هم در کنار منابع انسانی به‌عنوان یک نظام اجتماعی بر اقتصاد و بعد اجتماعی کسب‌و‌کار تأکید دارد. کارکنان ستون سازمان هستند. اگر کارکنان نباشند، سازمان نمی‌تواند بقا یابد. سرمایه انسانی (HC) نقشی حیاتی در افزایش بهره‌وری و خروجی سازمان بازی می‌کند. سرمایه انسانی یک عامل تولید نسبتاً نوپاست و چون ارتباط نزدیکی با عوامل تولید نیروی کار داشته و وجوه مشترکی نیز با آن دارد، تحلیل و تحقیق، اغلب به وضوح ذکر نمی‌شوند.
 هر کارمند در شغل خود، مجموعه‌ای از مهارت‌ها را از طریق تجربه، مواجهه، آموزش و... کسب می‌کند که بهره‌وری او را بیشتر افزایش می‌دهد که در نهایت به نفع سازمان است. دانش و تخصصی که کارکنان در زمان مقرر برای افزایش بیشتر بهره‌وری سازمان کسب می‌کنند، سرمایه انسانی نامیده می‌شود. هر کارمند در جایگاه خود بیشترین تلاش خود را به کار می‌گیرد تا مهارت‌های خود را در مدت فداکاری برای سازمان افزایش دهد. سرمایه انسانی به‌عنوان سهم مهارت، تخصص و دانش کارکنان تعریف می‌شود که نقش مکمل در افزایش بهره‌وری سازمان بازی می‌کنند. هر سازمان، بخشی از پول و منابع خود را برای آموزش کارکنان سرمایه‌گذاری می‌کند.
کارکنان نیز به نوبه خود تلاش مضاعف کرده و دانش و سهم فعلی خود را برای افزایش بهره‌وری سازمانشان ارتقا می‌دهند. روند سازمان پتانسیل رو به افزایش داشته و نیازمند کارکنان شایسته و دارای صلاحیت است.
هدف مدیریت منابع انسانی
هدف مدیریت منابع انسانی در سازمان رهبری و هدایت نیروی انسانی در مسیر رشد و تعالی شرکت است. مدیریت منابع انسانی باید جایگاه خاصی در شرکت‌ها داشته باشد. مدیریت سرمایه انسانی باید با استفاده ابزارهای ساده و آسان به رهبری و هدایت تیم خود تمرکز کند. مدیریت منابع انسانی نمی‌تواند به‌صورت تئوری باشد بلکه باید روی دریافت نتایج فوری تمرکز کند.
12 هدف منابع انسانی در این حوزه می‌پردازد. این اهداف از مدل‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی مشتق شده‌اند. این اهداف 12 گانه مدیریتی عبارتند از: 1- مدیریت کارکنان به عنوان دارایی که در اصل توسعه یک مزیت رقابتی پایدار است.
2- یکپارچگی و همسویی مدیریت منابع انسانی و استراتژی منابع انسانی با دیگر سیاست‌ها و استراتژی‌های کسب‌و‌کار. استراتژی و چشم‌انداز کسب‌و‌کار از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع انسانی است.
3- هم‌ترازی سیاست‌ها، روش‌ها و فرایندهای مدیریت منابع انسانی.
4- طراحی ساختار سازمانی مسطح و انعطاف‌پذیر که قادر است نسب به تغییرات خارجی واکنش سریع نشان دهد.
5- حمایت از همکاری تیم منابع انسانی با سایر تیم‌های مختلف در سراسر سازمان. مشتری به‌عنوان بخشی از خط‌مشی‌های منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی باشد.
6- تعیین مسئولیت برای پایین‌ترین سطوح سازمان.
7- کارکنان باید خود مسئول توسعه و مدیریت حرفه‌ایِ شخصی باشند.
8- تمرکز بر توسعه استراتژی پاداشِ مدیریت عملکرد و عملکرد فرهنگ سازمانی.
9- پشتیبانی از تعامل کارکنان.
10- مدیریت وفاداری.
11- معرفی از مسئولیت خط مدیریت برای اجرای سیاست‌های منابع انسانی.
12- مدیر توسعه‌ای برای تسهیل تغییر در سازمان.
 

shareاشتراک گذاری

نظرات شما