ابراهیم رضایی در گفتگو با

ابراهیم رضایی در گفتگو با "روزان": برای بهبود سطح کیفی مجلس باید تحزب را تقویت کرد

9 اسفند 1396 14:7

همچنان بحث درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس ادامه دارد و در این میان همچنان برخی به حمایت و برخی دیگر در مخالفت با او موضع گیری می کنند. در این میان نیز برخی دیگر از نمایندگان به طرح های فرعی متوسل می شوند تا از این طریق آرایش پارلمانی آینده را وارد یک فاز دیگر کنند. ابراهیم رضایی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه در گفتگویی با "روزان" به نقد و تحلیل این مسئله می پردازد و در این خصوص اعتقاد به آن دارد که « اگر بدون توجه به این الزامات تغییرات را اجرایی کنیم ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم. یکی از مشکلات ما در زمینه، تجربه تصمیم گیری های دولت های نهم و دهم در این عرصه بود که در نهایت دیدیم این تغییرات و تصمیم گیری ها راه به جایی نبرد و صرفا مشکلات را اضافه کرد در حالی که قرار بود این تغییرات سطح کیفی مجلس و نحوه رسیدگی به امور شهروندان را تسهیل کند.« او در این خصوص به ما چنین توضیح می دهد که « شاید یکی از دلایلی که برای حمایت از افزایش تعداد نمایندگان مطرح شده است، افزایش سطح کیفی نمایندگان و تسلط بهتر آنان بر مشکلات و مطالبات حوزه های انتخابیه و شهروندان باشد در حالی که من فکر می کنم تقویت احزاب و گردش نخبگان و تربیت مدیران اجرایی برای آینده کشور راهکار بهتری در این مساله باشد».
*طی چند هفته گذشته مجددا طرح افزایش تعداد نمایندگان مطرح شده است. فکر می کنید در این زمینه چگونه باید عمل کرد و شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس با این مسئله موافق هستید؟
قانون اساسی درباره تعداد نمایندگان و نحوه و چگونگی افزایش آنان موارد و مباحثی را مطرح کرده است که می بایست طبق آن هر چند سال یک بار یک آمار و برآورد از جمعیت شهرها و استان ها انجام داده و بر اساس نتایج به دست آمده تعداد نمایندگان را در مناطقی که با افزایش جمعیت مواجه بودیم، اضافه کنیم و در مناطقی که جمعیت کاهش محسوس و مشهودی داشت، تعداد نمایندگان را کم کنیم ولی مسئله اصلی اینجاست که برای هر تغییر باید زیرساخت ها و بسترهایی را فراهم کرد و اگر بدون توجه به این الزامات تغییرات را اجرایی کنیم ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم. یکی از مشکلات ما در این زمینه، تجربه تصمیم گیری های دولت های نهم و دهم در این عرصه بود که در نهایت دیدیم این تغییرات و تصمیم گیری ها راه به جایی نبرد و صرفا مشکلات را اضافه کرد در حالی که قرار بود این تغییرات سطح کیفی مجلس و نحوه رسیدگی به امور شهروندان را تسهیل کند.
*چرا این روند را مناسب نمی دانید؟
 
یکی از نمونه های این تصمیم گیری ها آن بود که در این دولت متاسفانه خیلی موضوعات با دقت دنبال نشد و بدون آنکه متوجه باشیم که تصمیمات ما چه تبعات و نتایجی برای کشور به همراه دارد، به صورت مستقل وارد عمل شدیم. این در حالی است که ما نمی توانیم بدون مطالعه قبلی و همین طور تحلیل های علمی نسبت به مسائلی، آن هم در این سطح و با این اهمیت بالا صرفا بر اساس تمایلاتی تصمیم گیری کنیم. من با توجه به همین مسئله تاکید دارم که اگر بنا باشد در آینده نیز بر همین مدار عمل کرده و دوباره تجارب گذشته را دنبال کنیم بهتر است که اساسا تعداد نمایندگان را افزایش ندهیم. اگر تقسیمات کشوری طبق رویه دولت نهم و دهم ادامه پیدا می‌کرد مشکلات بسیار زیادی ایجاد می شود زیرا دولت احمدی نژاد به هیچ وجه نگاهی منطقی و قابل قبول به تقسیمات کشوری نداشت.
*اما در مقابل نمایندگان مجلس معتقد هستند که افزایش تعداد نمایندگان به سطح کیفی مجلس کمک می کند. آیا شما با این موضوع نیز موافق نیستید؟

شاید یکی از دلایلی که برای حمایت از افزایش تعداد نمایندگان مطرح شده است، افزایش سطح کیفی نمایندگان و تسلط بهتر آنان بر مشکلات و مطالبات حوزه های انتخابیه و شهروندان باشد در حالی که من فکر می کنم تقویت احزاب و گردش نخبگان و تربیت مدیران اجرایی برای آینده کشور راهکار بهتری در این مسئله باشد که البته به نظر می‌رسد به این مسئله خیلی توجه نشده است و به جای آن بعضا نمایندگان تلاش می کنند از طرق دیگری این مسئله را حل و مرتفع کنند.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما