سخنگوی وزارت خارجه: محکومیت زاغری ارتباطی به دو تابعیتی بودن متهم ندارد

سخنگوی وزارت خارجه: محکومیت زاغری ارتباطی به دو تابعیتی بودن متهم ندارد

7 اسفند 1396 13:56

سخنگوی دستگاه دیپلماسی سخنان اخیر همسر زاغری را ادعا خواند و گفت: محکومیت نازنین زاغری هیچ ربطی به وزارت امور خارجه و روابط دوجانبه ایران و انگلیس ندارد.

بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره آخرین وضعیت همسر نازنین زاغری و ادعای همسر او اظهار داشت: سخنان اخیر همسر ایشان ادعا است. این یک بحث حقوقی و قضایی است. ایشان در دستگاه قضایی ایران محکوم شده و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند. این مسئله هیچ ربطی به وزارت امور خارجه و روابط دوجانبه ایران و انگلیس ندارد.

قاسمی با بیان اینکه نازنین زاغری دو تابعیتی است ولی ایران مسئله دوتابعیتی را قبول ندارد، تصریح کرد: خانم زاغری به خاطر دو تابعیتی بودن و روابط تهران و لندن در زندان نیست. اینکه همسرشان گفتند که خانم زاغری قربانی روابط ایران و انگلیس و پرداخت غرامت به تهران است، سخن نادرست و ناشی از شناخت نادرست از ایران است.منبع: ایلنا

shareاشتراک گذاری

نظرات شما