فیروزآبادی: مهندس موسوی از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم (فیلم)

فیروزآبادی: مهندس موسوی از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم (فیلم)

7 اسفند 1396 9:11

سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما