برگزاری آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر «حمید بقایی»

برگزاری آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر «حمید بقایی»

5 اسفند 1396 9:25

هشتمین و آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر معاون اجرایی رئیس دولت دهم صبح امروز (شنبه) 5 اسفند ماه در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر برگزار شد.

حمید بقایی به همراه مهران عبدالله‌پور وکیل‌مدافع‌اش در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدیدنظر حضور یافت.

عبدالله پور پیش از ورود به دادگاه به خبرنگار ایسنا گفت که طبق گفته قاضی دادگاه امروز آخرین جلسه بوده و برای اخذ دفاع آخر است.

بر اساس این گزارش، چهارشنبه - 2 اسفند ماه - هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی برگزار شد.

بقایی پس از پایان هفتمین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفته بود: در این جلسه بیشتر به موضوع روزنامه ایران پرداخته شد. بر اساس مصوبه دولت پرداختی به روزنامه دولتی ایران شده بود که آن را عنوانی از تضییع حقوق بیت المال دانستند.

وی مدعی شد: بخشی از موضوعات اتهامی در این پرونده مربوط به دانشگاه ایرانیان، خانه ایرانیان و روزنامه ایران بود، همه این موارد مصوبات دولت بوده که ما اجرا کردیم.

معاون اجرایی دولت دهم اظهار کرد: جلسه رسیدگی بعدی، شنبه - 5 اسفند ماه - است و این جلسه، آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده خواهد بود.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما