سلامت

بیماری لایم چیست؟
  • روزان
بیماری لایم از نوعی عفونت‌ باکتریایی است که از طریق کنه آلوده، به انسان منتقل می‌شود.  به نقل از مرکز کنترل و پیشگیری از امراض...