فرهنگی

“مورددار”های تهران ثبت شدند
  • روزان
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لوح ثبتی پنج اثر تاریخی تهران را که در طول سال‌های گذشته عرصه و حریم آن‌ها مخدوش شده یا...