ایران

آموزش های کلاسیک و دانشگاهی ما بی سوادی مدرن را ترویج می‌دهند/ انبوهی از افراد تحصیل کرده داریم که نمی توانند مشکلات جامعه را حل کنند!