هپاتیت

ترس بیماری هپاتیتی، باعث مخفی ماندن هرچه بیشتر این بیماری می شود

کمیته روز جهانی هپاتیت مصادف با ۶ مرداد ماه جاری،  دوشنبه ۶ مردادماه با حضور دکتر مهران احمدی سرپرست مرکز بهداشت غرب اهواز، مهندس منوچهر زمانپور معاون فنی، مهندس احمدرضا عینی مسئول واحد پیشگیر یو مبارزه با بیماریهای و جمعی از مسئولین واحدهای ستادی برگزار گردید. احمدی گفت: بیماری هپاتیت به التهاب کبد گفته میشود […]