حمزه خسروانی

معاون اداره‌کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان عنوان کرد؛ صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در خوزستان بدون مراجعه حضوری متقاضیان