آبرسانی به غیزانیه

بازدید نماینده اهواز در مجلس از مناطق کم برخوردار منطقه ۳ اهواز و کلنگ زنی فاز ۳ پروژه آبرسانی به غیزانیه