«نعمت احمدی»، حقوقدان، در مورد ادعای عباس امیری فر روحانی نزدیک به احمدی نژاد  که در رسانه ها منتشر شده است گفت: اگر آنچه که آقای عباس امیری فر به نقل از آقای احمدی نژاد بیان کرده، واقعیت داشته باشد که بد به حال ما است و  باید شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه، دادستانی و همه مسئولین قضائی و امنیتی به این موضوع ورود و این مسئله به وجود آمده را پیگیری کنند. اگر این ادعا درست باشد و ادله ای هم برای آن ادعا وجود داشته باشد، مسئله مهمی است.

او افزود: موضوع دیگر اینکه چون این بحث مربوط به سال ۵۷ است این گفته در تاریخ خواهد ماند. بنابراین اگر امروز این مسئله را واکاوی نکنیم آیندگان ما را نخواهند بخشید زیرا فردی که عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و هشت سال نیز رئیس جمهور بوده است صراحتا این سخن را گفته که انگلیس در انقلاب سال ۵۷ دخالت داشته است. بنابراین حداقل برای پاسخ به تاریخ هم که شده، این مسئله مورد بررسی قرار گیرد و روشن شود. مسئولین نیز باید پاسخ قاطع و قانع کننده ای را ارائه کنند که این مسئله در تاریخ باقی نماند. اگر ادله ای در مورد این ادعا وجود ندارد به عنوان نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی باید آقای احمدی نژاد را مورد تعقیب قرار دهند.

او ادامه داد: آقای عباس امیری فر این گفته ها را به نقل از احمدی نژاد بیان کرده است که در جلسه ای حضور داشته آقای احمدی نژاد این سخن را بیان کرده که «انقلاب ایران کار انگلیس بود». بنابراین باید برای ادعای عباس امیری فر، از او اسناد و مدارک خواست. این جلسه کجا بوده، چه زمانی بوده  و آیا این گفته ضبط شده است یا خیر  و اینکه احمدی نژاد به چه علت این سخنان را بیان کرده است. در نهایت این ادعا اگر صحت داشته باشد مورد پیگیری قرار گیرد. حال باید پرسید که آقای احمدی نژاد که گوینده این مطلب است باید اسناد و مستندات را ارائه کند وگرنه این موضوع  به عنوان نشر اکاذیب و قصد تشویش اذهان عمومی محسوب می شود./ برنا