نمایندگان کنگره آمریکا طرحی را آماده کرده اند که در صورت تصویب در صحن، ترامپ استیضاح می شود. توییت ها نژادپرستانه ترامپ علیه نمایندگان رنگین پوست کنگره باعث شده اعتراض گسترده در امریکا شده و حالا نمایندگان کنگره تلاش می کنند ترامپ را استیضاح کنند.

رشیده طلیب، نماینده کنگره آمریکا جزو چهار زنی است که پرچم مبارزه با نژاد پرستی ترامپ را برداشته، او امروز گفت: همه می‌دانیم این توییت‌ها و اظهارنظر‌های جدید رئیس جمهور دنباله برنامه‌های نژادپرستانه و بیگانه هراسی‌های وی است. نمی‌توانیم اجازه دهیم این اقدامات نفرت انگیز رئیس جمهور توجه ما را از اقدامات مهم برای مسئول دانستن این دولت برای این اوضاع تحقیرآمیز در مرز که در آنجا کودکان را از خانواده هایشان جدا کرده اند و آن‌ها را در شرایطی غیرقانونی و وحشتناک نگهداری می‌کنند، منحرف کند.
انتخاب شدم که برای این اهداف مبارزه کنم. من به عنوان نماینده مجلس نمایندگان از حوزه ۱۳ میشیگان انتخاب شدم تا در کنگره علیه سیطره شرکت‌های بزرگ و فساد در کشور مبارزه کنم به این معنی که باید از استیضاح این رئیس جمهور و اقداماتش، دولت و افرادی که وی منصوب کرده است، حمایت کنم.

«الکساندریا اوکاسیو کورتز»، «ایلهان عمر» و «آیانا پریسلی» سه زن دیگر هستند که ائتلاف ضد ترامپ در کنگره را رهبری می کنند و بعید نیست اگر رئیس جمهور آمریکا راه حلی پیدا نکند هفته آینده طرح استیضاحش در کنگره تصویب شود.