خوزستان

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان عنوان کرد: ورود دیوان محاسبات به سپرده‌های خارج از خزانه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی