کدخبر :
44373
تاریخ مخابره :   
۱۳۹۵/۸/۲۵ - ۰۹:۵۴

اصولگرايان نيازمند بازسازي اعتماد مردم هستند

محمد كيانوش‎راد

اصولگراها در شرايط فعلي فاقد يك شخصيت جا افتاده و رايآور در انتخابات رياست جمهوري هستند و به‌نوعي با قحط‌‌الرجال در مجموعه خود روبه‌رو شده‌اند و از سوي ديگر ساختار تشكيلات و روابط بين جناحي در ميان اصولگرايان فاقد كارايي مؤثر براي حضور قدرتمند در انتخابات رياستجمهوري‌خواهد بود.

حضور اصولگرايان براي آمادهسازي در چهار سال بعدي انتخابات آتي رياستجمهوري است و اين طيف سياسي مي‌تواند در زمان ذكر شده، چهرهاي مؤثر معرفي نمايد.

انتظار آن است تا اصولگرايان با بازسازي چهارچوبهاي فكري، روشهاي تشكيلاتي و نقد عملكرد گذشته خود به‌خصوص در دوران 8 سال رياستجمهوري آقاي احمدينژاد زمينههاي بازسازي اعتماد هواداران خود و مردم را فراهم سازند.

اصولگرايان نيازمند بازسازي اعتماد مردم به خويش هستند و نميتوانند مسئوليتشان را در روي كار آوردن دولت آقاي محمود احمدينژاد و عواقب ناگوار و نابودكننده تصميمات آن را از خود دور سازند.

به نظر نمي‌آيد در انتخابات پيش روی رياستجمهوري يك مبارزه انتخاباتي دوقطبي خيلي بارزي وجود داشته باشد همانگونه كه در سخنان قبلي اشاره كردم اصولگرايان نه كانديدای معتبر قابل اجماعي در دست دارند و نه اختلافات داخلي آنان اجازه اجماع بر سر يك كانديدا را به‌صورت گسترده فراهم ميسازد.

به اين دليل انتخابات در دور آينده به نظر ميآيد از حال دوقطبي خارج خواهد شد و به شكل آسانتري برگزار ميشود.

بايد به اين نكته توجه داشت كه هرگونه فضاي دوقطبي كه از خصوصيات بارز يك انتخابات پرشور خواهد بود به ضرر اصلاحطلبان تمام نمي‌شود و دوقطبي شدن فضاي انتخاباتي ميتواند به تجميع آرا بيشتر منجر شود.

اصولگراها همواره از چند فاكتور در موفقيت خود ميتوانند بهره ببرند.

اولين فاكتور اصولگرايان رانت سياسي توسط شوراي نگهبان در حذف رقباي جدي آنها است كه بعضاً در برخي از حوزههاي انتخابيه مورد استفاده قرار گرفته و در وهله دوم اشتباهات تاكتيكي اصلاحطلبان و تفرق در جبهه اصلاحات باعث تحقق اين موفقيت شده و نكته سوم هم اجماع اصولگرايان بر فرد خاصي مي‌توانسته پيروزي را براي اصولگرايي به ارمغان ببرد.

تشتت آرای اصلاحطلبان و اجماع اصولگرايان در سال 84 سبب شد زمينه حضور احمدينژاد فراهم شود. البته اين مسئله همراه با عوامل و ابزارهايي بود كه در آينده مي‌توان بيشتر در مورد آنها بحث كرد. بخشي از آن در نوشتهها و ديدگاههاي آقايان هاشمي رفسنجاني و مهدي كروبي بايد مورد بازخواني قرار گيرد و قابل بررسي است كه در هنگام مناسب و با انتشار خاطرات و ديدگاه‌هاي هاشمي و كروبي مي‌توان به تحليل دقيقتري پيرامون پايگاه اصولگرايان در ميان مردم دست يازيد.

*فعال اصلاح‌طلب

نمایش نظرات
ارسال نظر
نام :
ایمیل:
متن نظر:
ارسال