۱۳۹۵/۱۰/۸ - ۱۷:۲۹

شرط گرانی قیمت نفت در سال ۲۰۱۷


روزان نیوز-نماینده سابق ایران در اوپک گفت: ادامه سیر صعودی قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ در گروی پایبندی اوپک و غیر اوپک به تعهدات توافق وین است.